PANİK ATAK VE PANİK BOZUKLUK

18 Ekim 2021 Pazartesi 08:00 Panik atak, ani ortaya çıkan dakikalardan saatlere kadar uzayabilen, yoğun korku veya

tedirginlik dönemidir.

 Bu panik ataklar, hasta özgül tetikleyiciye maruz kaldığında ortaya hemen yada önemli

bir süre geçtikten sonra ortaya çıkabilir. Panik ataklar özgül fobi, sosyal fobi ve TSSB gibi

diğer ruhsal bozukluklarda da ortaya çıkabilir.

 Klinisyenler hastanın genellikle panik ataklarına öncülük eden herhangi bir alışkanlığı

yada durumu incelenmelidir.

 ALIŞKANLIKLAR : Kafein, Alkol, Nikotin, Uyuşturucu madde kullanma.


 OLAĞAN DIŞI DURUMLAR : Uyku bozukluğu, yeme davranışları, işyerinde yoğun ışığa

 maruz kalma gibi özgül çevresel ortamları içerebilir.


 PANİK ATAK BELİRTİLERİ

1. Çarpıntı

2. Terleme

3. Titreme yada Sarsılma

4. Soluğun daralması yada havasız kalma duygusu

5. Boğuluyormuş olma duygusu

6. Göğüs ağrısı yada göğüste sıkışmışlık duygusu

7. Bulantı yada Abdominal sıkıntı

8. Baş dönmesi,Ayakta duramama,Sersemlik yada Bayılacak gibi olma durumu.

9. Titreme,üşüme,ürperme yada ateş basması duygusu

10. Uyuşmalar (Duyumsuzluk) yada karıncalanma duyumları

11. Gerçek dışı olma duyumu yada kendine yabancılaşma kendinden kopma duyumu

12. Kontrolünü yitirme yada çıldırma korkusu.

13. Ölüm korkusu

 PANİK ATAK NEDENİYLE DEĞİŞEN TUTUMLARIMIZ

1. Başka panik ataklarının olabileceği yada bunların olası sonuçlarıyla ilgili (örn:

kontrolünü yitirme, kalp krizi geçirme, çıldırma) ile ilgili sürekli olarak kaygı duyma

yada tasalanma.

2. Panik ataklarla ilgili olarak uyum bozukluğu ile giden davranış değişiklikleri (örn: spor

yapmaktan yada tanıdık bildik olmayan durumlardan kaçınma, panik atağı

geçirmekten kaçınma gibi) tasarlanmış davranışlar gösterme.


 Panik Atak genellikle hızla artan belirtilerin olduğu 10 dakikalık bir dönemle başlar ve

başlıca Zihinsel belirtileri öleceği yada kötü bir şeyler olacağına ilişkin yoğun korku ve

hislerdir.Hastalar genellikle korkularının kaynağını belirtemezler,kafa karışıklığı

hissedebilirler ve konsantrasyon sorunu yaşayabilirler. Bedensel belirtileri genellikle

taşikardi, çarpıntı, solunum güçlüğü ve terlemedir. Hastalar genellikle bu durumda yardım

arama konumuna geçerler. Panik Atak 20-30 dakikadan az nadiren 1 saatten daha uzun

sürebilir.Ataklar kendiliğinden sona erebililir. Panik Ataklar sonrasında hastalar bir diğer

atağı yaşayabileceklerine dair beklenti kaygısı yaşayabilirler. Panik Ataklar sırasında

hastanın temel odağı Kalp yada solunum sorunları nedeniyle öleceğine ilişkin bedensel

endişeleri olabilir. Hastalar çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi yakınmalarının sanki ölmek

üzereymiş gibi hissetmelerine neden olabilir. Panik hastalarının %20’si Panik Atağı

sırasında Senkop(Bayılma)dönemleri geçirebilirler ve bu hastalar Acil servislerde bir kalp

krizinden ölmek üzere oldukları konusunda ısrarcı olabilirler.Bu durum özellikle bedensel

açıdan sağlıklı genç hastalarda karşımıza çıkabilir. Tedavi edilmeyen yada yetersiz süre tedavi edilen Panik Ataklarda Psikososyal sonuçlara

gösterebileceğimiz örnekler:

● Kişilik uyumsuzluğu

● İşten geri kalma

● İşte verimli olamama

● İşten çıkmaya bağlı maddi zorluklar

● Alkol ve uyuşturucu maddenin kötüye kullanımı

● Panik ataklarının kronikleşmesine neden olabilirler.

Panik bozukluğuna doğru tanı koymanın ve diğer kaygı bozukluklarından ayırt etmenin püf

noktası; bir şekilde yineleyici, beklenmedik panik atakların hastalık süresince hep varlığının

gösterilmesi ile olur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI