TEKNOLOJİ KARŞISINDA KİŞİSEL VERİLER

2 Haziran 2021 Çarşamba 21:11Merhaba sayın Dare Medya okurları, bugün ele alacağımız konu hem hukuk camiası için hem de toplumdaki bireyler için yeni sayılabilecek ve her geçen gün gelişmekte olan kişisel veriler hususudur.
Peki kişisel verilerin günümüzde bu kadar önemli hale gelmesinde neler etkili olmuştur? Ya da bir diğer değişle kişisel verilerimizin korunması neden her geçen gün daha da önem kazanmaktadır? Öncelikle ifade etmemizde büyük fayda gördüğüm bir kavram bulunmaktadır. Bu kavram yazımızın da temel kavramı olan kişisel verilerdir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişilerin yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı veya sunmak istemeyeceği T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi bir çok veri kişisel verilere örnek olarak verilmektedir. Yani toplumda her bir kişiyi birbirinden ayıran ve kişinin kimliğini belirleyen her türlü bilginin bu kapsama alınması mümkündür.
Peki kişisel verilerimizin bizi başkalarından ayıran veriler olmasına rağmen kaçımız bu verilerin korunup korunmadığına dikkat etmekteyiz? Günümüz itibariyle de her yaştan kişinin sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplar üzerinden herkese açık şekilde paylaşım yapma imkanı olduğunu sanırım bilmeyenimiz de yoktur. Bu durum kişisel verileri en basit yayma biçimidir diyebiliriz. Hatta sosyal medya platformlarından Facebook adlı bünyenin kurucusu Mark Zuckberg’in dahi kullandığı diz üstü bilgisayarının web kamerasının kapalı olması oldukça da konuşulmuştu. Ya da birçok bilim kurgu filmlerinde yapay zekaya ilişkin bir robotun yüzünün kişisel veriler kullanılarak nasıl yapıldığına dair diyalog ile karşılaşmadık diyemeyiz. İşte aslında hem hukuki olarak hem de toplum olarak sıkıntı yaşadığımız nokta burasıdır. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde bu verilerin başkaları tarafından ele geçirilme ihtimalini düşündüğümüzde tehlikeyi farkında olmamız gerekmez mi?
Ülkemizde kişisel verilerimizin korunması hakkında 24/03/2016 kabul tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) da ilk maddesinde yer verdiği üzere amaç, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Yine kanunumuzun 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi örnek alınarak düzenlendiği göz önüne alındığında kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak işlenmesi ve bir dosyalama sistemine kaydedilen veya kaydedilecek kişisel verilerin otomatik olmayan yollarla işlenmesi durumlarında uygulanacağını söylememiz mümkündür. Öte yandan Anayasa’nın 20’nci maddesinin 3.fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Dikkat edilmesi gerekiyor ki temel bir husus olan açık rızanın yazılı şekilde alınmasına da gerek yoktur.
Hal böyle iken yaklaşık beş yıldır hayatımızda aktif hale gelen kişisel verilerin korunması hususunun her geçen gün daha da önem kazanmasıyla dikkat çeken konulardan olmaması imkansızdır. Özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kendi sitesinde yer verdiği ve güncel olarak yayınladığı kararlarını incelediğimizde artık bu verilerin ne kadar kolay elde edilebildiğini ancak buna karşılık toplumda bu hususun öneminin halen yerleşmediğini gözlemlememekte elde değildir.
Sevgili okurlarımız, sizleri bir diğer bireylerden ayırt edilmesine yarayan verilerinizin gelişen teknoloji karşısında korunması her geçen gün zorlaşmaktadır. Siz siz olun gelişen teknoloji karşısında en azından bu hususta direnmeye ve kişisel verilerinizi paylaşmamaya ya da paylaşacak iseniz veri sorumlusu tarafından aydınlatılmış olmaya dikkat edin. Aksi bir ihlal durumunda da mutlaka hukuki yardım almaya özen gösterin. Verdiğimiz ufak bilgilendirmeler ve tavsiyeler sonrasında gelecek yazılarımızda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızla görüşmek üzere..

YAZARIN DİĞER YAZILARI